Sulat galing sa Praga (Angga Dwimas Sasongko, 2016)

Nasa kalagitnaan ng magastos na diborsyo si Larasati (Julie Estelle) at kailangan niyang makipag-ayos sa naghihingalo niyang ina, si Sulastri (Widyawati). Bagama't hindi naging maganda ang kanilang relasyon mag-ina, ipinamana nito sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kondisyon na ideliber niya ang kahon ng mga sulat kay Jaya (Tio Pakusadewo), isang matandang janitor… Continue reading Sulat galing sa Praga (Angga Dwimas Sasongko, 2016)